top of page

Stichting Feijenoord OldStars heeft de ANBI status

De Stichting Feijenoord OldStars heeft de ANBI status verworven. De ANBI status stelt donateurs van de Stichting Feijenoord OldStars in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. Op deze pagina vindt u nadere informatie.

 

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.

 

Waarom heeft Stichting Feijenoord OldStars een ANBI status?

De Stichting Feijenoord OldStars heeft de ANBI status aangevraagd om haar donateurs in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor donateurs van ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 150% van het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting, let op hier gelden maxima voor.

 

Giften

Indien u een éénmalige of periodieke gift overweegt adviseren wij u via deze link van de belastingdienst de nodige informatie te lezen. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Feijenoord OldStars.

 

ANBI gegevens

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite, deze zijn als volgt:

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Stichting Feijenoord OldStars is 858770945

 

 

 

 

 

ANBI_logo1.png
bottom of page