Doelstelling Stichting Feijenoord Oldstars

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen en organiseren van de zogenaamde voetbalvorm “walking football” in clubverband speciaal voor mensen van vijf en vijftig jaar en ouder met als achterliggend doel het verbeteren van de gezondheid van de deelnemers, het bevorderen van het sociale welbevinden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-  het in stand houden van een walking football-team;

- als ambassadeur en initiatiefnemer te fungeren van het introduceren van walking football in de regio Rotterdam en omstreken.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.