top of page

Doelstelling Stichting Feijenoord Oldstars

P6130051.jpg

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen en organiseren van de zogenaamde voetbalvorm “walking football” in clubverband speciaal voor mensen van vijfenvijftig jaar en ouder met als achterliggend doel het verbeteren van de gezondheid van de deelnemers, het bevorderen van het sociale welbevinden en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.  De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

-  het in stand houden van een walking football-team;

- als ambassadeur en initiatiefnemer te fungeren van het introduceren van walking football in de regio Rotterdam en omstreken.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

tekst.jpg
feijenoord oldstars walking football.jpg

Ik ben Lucas Huisman, 63 jaar en sinds seizoen ‘16/’17 actief als Walking Footballer.

De motivatie voor mij om te gaan sporten in teamverband was het in contact komen met leeftijdgenoten en het besef dat de vijf uur sporten in de sportschool toch niet die bevrediging gaven die het “buitenspelen” wel doen. In eerste instantie waren het slechts 1 ½ uur in de week, die nu zijn uitgebreid tot 4 uur WF in de week. Voor mij als diabetespatient heeft al dit sporten nog een bijkomend voordeel opgeleverd, was ik een jaar geleden kort op insuline spuiten toe, kan ik nu door gewichtsverlies en een koolhydraatarm dieet volstaan met een zeer lichte dosis medicatie om mijn bloedsuiker op het gewenste niveau te houden. Wat ik wel ervaren heb is dat door de meer vraag aan beweging ik veel actiever ben. Helaas dwingt de Corona-crisis mij om te zoeken naar alternatieve manieren om aan deze vraag te voldoen. Voordeel voor ons is dat wij in een zeer bosrijke omgeving wonen en ben ik dus veel aan het wandelen of fietsen. Echter ik sta te popelen om weer op het grasveld aan te kunnen treden.

bottom of page