top of page
Hoofdpunten van het beleid

 

De Stichting Feijenoord OldStars heeft tot doel het bevorderen en organiseren van sportactiviteiten voor ouderen in clubverband met als achterliggend doel het verbeteren van de gezondheid en het bevorderen van het sociale welbevinden van de deelnemers.

Het uiteindelijke doel is het creëren van een community van oudere Rotterdammers om “het geluk weer gewoon” te maken.

 

Onze doelgroep zijn alle Rotterdammers, inmiddels is een succesvolle start gemaakt in de wijken Feijenoord en IJsselmonde.

 

Als kernactiviteit bieden wij hiertoe het  zogeheten “Walking football” aan. Dit is een in Engeland ontwikkelde variant op voetbal, toegespitst op ouderen. In aanvulling op het “Walking football” participeert de stichting in de ontwikkeling van andere ouderen sporten teneinde een zo groot mogelijk aanbod en draagvlak te creëren.

 

Wij richten ons op alle Rotterdammers die in het reguliere sportaanbod niet meer welkom zijn. Het maakt niet uit of men in het verleden wel, weinig of in het geheel niet gesport heeft. Voor een ieder is er plaats zowel op het veld of als maatje naast het veld.

 

Naast de wekelijkse sportactiviteiten initieert de Stichting ook diverse andere activiteiten met als achterliggend doel de onderlinge sociale contacten en binding van de deelnemers te bevorderen.

 

Deelname aan de interventies van Feijenoord OldStars zal uiteindelijk leiden tot gezondere en sociaal sterkere ouderen.

bottom of page