clinic walking football

googled6441f3510d98a31

Walking football

Walking Football

feijenoord oldstars

 

17 april

Met dank aan onze sponsor Sanidump, hebben wij ons in nieuwe trainingspakken kunnen steken.

21 maart

Start Walking Football clinics op het Afrikaanderplein.

 

Na enige tijd voorbereiding is dan de tweede serie clinics in de wijk Feijenoord van start gegaan. Vorig jaar zijn we samen met St. Humanitas, Nationaal Ouderenfonds, Sportbedrijf Rotterdam en de Gem. Rotterdam aan het avontuur Walking Football in de wijk begonnen en donderdag 21 maart j.l. dus op het Afrikaanderplein. De opzet van dit initiatief is het in beweging brengen van de buurt, door het spel naar hen toe te brengen en niet de buurtbewoners naar ons speelveld te brengen!

Hoe verloopt nu zo’n dag, rond 10:00 uur komen wij, de spelers van de Feijenoord OldStars, aan in het huis van de wijk, in dit geval Het Klooster, en worden daar hartelijk ontvangen met koffie. Vandaag is het druk in het huis, aangezien het belastingformulier invulspreekuur is. Gezellig druk dus. De mond tot mond reclame voor deze sessies heeft vandaag geleid tot de deelname aan de training door een enthousiaste buurtbewoner. Tijdens de clinic is er veel aanloop en deze buurtbewoners worden aangemoedigd om volgende week aan te haken om aan hun conditie te werken.

Daar de meeste deelnemers op vandaag hun vierde trainingmoment van deze week beleven besluit de trainer, Harry, dat het na een goed uur genoeg geweest is en gaan we gezamenlijk het Klooster weer in waar ons een gezellige goed verzorgde lunch wacht. Tijdens het nuttigen van de lunch wordt ook door Jelle v.d. Molen uitgesproken dat hij hoopt dat ook deze clinics succesvol zullen zijn ondanks de grote sociale verschillen tussen Katendrecht en Afrikaanderbuurt. Kort en goed, een prettige sessie voor zowel ons als uitvoerenden en de mede organisator voor wat betreft de eerste aanloop.

Links:

1/10
training: iedere maandag 20.00 - 21.00
en woensdag 9.30 - 11.00 
Sportpark Olympia
DiY0rSsW4AAiPh5.jpg large.jpeg
feyenoord.jpg
ouderenfonds.jpg
sportbedrijf.jpg
kluppvierkant_400x400.jpg