De geschiedenis van Feijenoord OldStars begint in juli 2016.

Feyenoord start dan onder haar seizoenskaarthouders boven 55 jaar,  leden te werven voor de vorming van een walking football team.

Uitgangspunt hierbij is om oudere supporters in beweging en met elkaar contact te brengen. Hieruit is een spelersgroep ontstaan van deelnemers, variërend van spelers met een jarenlange voetbal ervaring, tot volstrekte nieuwelingen.

De groep trainde wekelijks onder leiding van ervaren coaches bij voetbalvereniging DRL en speelde daarnaast diverse toernooien. Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn vooral het samen plezier beleven en de onderlinge verbondenheid.

Dankzij hun deelname is de conditie van vrijwel alle OldStars deelnemers er op vooruit gegaan, terwijl de onderlinge sociale contacten de binding met het team verhogen. 

Begin 2018 werd duidelijk dat Feyenoord haar maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van ouderensport anders vorm gaat geven. Het walking football project zou aan het eind van het lopende seizoen stoppen.

Dat de doelstelling van walking football, verbetering van lichamelijke conditie en sociale betrokkenheid, succesvol is blijkt uit de vrijwel unanieme beslissing van de deelnemers, om met elkaar door te willen gaan.

Dit heeft er toe geleid dat op 2 mei 2018 de Stichting Feijenoord OldStars opgericht is.

Om onze maatschappelijke betrokkenheid  invulling te geven zullen wij diverse initiatieven ontplooien.

Hiertoe werken wij nauw samen met het Nationaal Ouderenfonds en de gemeente Rotterdam.